СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

СЪВРЕМЕННО ТЪЛКУВАНЕ НА ЧАКРИТЕ - СИНТЕЗ ОТ ИЗТОЧЕН ОКУЛТИЗЪМ И ЗАПАДЕН ЕЗОТЕРИЗЪМ

ЧАКРИ*

Учението за Чакрите принадлежи към Източния окултизъм, чиито метафизически модели се използват и от съвременната Западна езотерика. Връзката между Чакрите, Астрологията, Нумерологията, Идзин, Таро, Цветотерапията и др. се основава на познанията за космическите и планетарните влияния, на тяхната подчиненост на законите за Цикличността на Вибрациите, за Съответствията, за Хармонията в живота и т.н.  

Чакра е санскритска дума (означава "кръг", "колело"), която се използва със смисъл на енергиен център.  Чакрите се разглеждат като възли на жизнена енергия, като вибрационни тела, които поемат, усвояват, трансформират и преработват всякакъв вид енергиен потенциал. Тази енергия се получава както от космоса, така и от всички материални, земни неща, като хора, животни, растения, минерали и т.н. Всяка една от 7-те основни чакри има своя енергия, вибрация, число на вибрация, цветово изражение и др. Според теорията за чакрите, те са в основата на естествения процес на развитие на земния свят. В техните енергийни потоци се открива широк спектър от вибрации, определящи степента, вида, цвета, камъка и аромата на всяка чакра. Чакрите са наричани и лотоси, които чрез разтварянето на листенцата си метафорично изразяват отварянето на чакрите. Според Ен. Джудит, чакрите са области на тялото, концентрирани около основните нервни ганглии, които могат да бъдат диагностицирани и лекувани.Свиването на стомаха, стягането на гърлото, разтуптяването на сърцето, изживяването на оргазъм – всичко това са проявления на чакрите в тялото. Така например, работата е дейност на първа чакра, тъй като тя е свързана с оцеляването; възприемането или създаването на музика е под влиянието на пета чакра, тъй като тя е свързана със звука и общуването; сънуването се дължи на шеста чакра, чиято функция е тази на вътрешното зрение и т.н.

По-долу ще откриете  някои символни аспекти на чакрите, представени в моята книга "Числата – символика и традиции". Събитийния план на всяка чакра се използва при гадаене с чакри на Таро или И Дзин.

ЧАКРА 1  Муладхара

Елемент: Земя; Цвят: Червен; Планети: Земя, Сатурн;   

Функции, свързани с: Оцеляване; Ключови думи: Човек се ражда.

Нарича се Коренна или опашна. Намира се между половите органи и ануса. Определя се като фаза на раждането и оцеляването, на активното и съзидателното "първоначално единство". Олицетворява радостта от физическото съществуване и от живота като цяло. Акцентира върху условията, средата,  средствата (във физически, материален и духовен план) за живот и развитие на индивида. В събитиен план символизира усилия и борба за намиране на собствено място в живота; насоченост към настоящето, сблъсък и взаимодействие с материалната реалност; енергични действия, самостоятелност и нови възможности.

ЧАКРА 2  Свадхиштхана

Елемент: Вода;  Цвят:  Оранжев;  Планета: Луна; Функции, свързани с: Продължаване на рода, сексуалност, задоволеност; Ключови думи: Човек живее.

Нарича се Кръстна или сексуална. Обхваща половите органи и утробата. Определя се като фаза на укрепването, развитието и осигуряването на естественото възпроизводство. Олицетворява понятия, като потребности, емоции, задоволяване. Акцентира върху съзряването и поемането на живота в свои ръце. В събитиен план символизира удовлетворяване на физически, материални и духовни потребности в настоящето; разрешаване на проблеми и освобождаване от емоции; устойчивост, стабилност и сигурност за утрешния ден; разцвет, изобилие, деца, семеен живот.

ЧАКРА 3  Манипура

Елемент: Огън;  Цвят: Жълт;  Планети: Слънце, Марс; Функции, свързани със : Сила, воля, енергия; Ключови думи: Човек се налага.

Нарича се Пъпна или слънчева. Намира се в пъпната област на тялото. Определя се като фаза на движение, многообразие, ускорено развитие и растеж. Олицетворява координираното взаимодействие на човешката сила и воля. Акцентира върху понятия като движение, съревнование, конкуренция и др. В събитиен план символизира успешна еволюция свързана с бъдещето; значение на обкръжаващата среда и обществената йерархия; преодоляване на проблеми и ограничения; обогатяване, благополучие, власт, увереност в себе си,  способност за самоконтрол и др.

ЧАКРА 4  Анахата

Елемент: Въздух; Цвят: Зелен; Планета: Венера; Функции, свързани с: Любов, привличане, споделеност на чувствата; Ключови думи: Човек обича.

Нарича се сърдечна и се намира в сърдечната област на гръдния кош. Определя се като фаза на общо развитие, в което проличава Божественият замисъл на света, природата и човека. Олицетворява понятия като привличане, свързване, изразяване, отдаденост, единство. Акцентира върху личните и интимните взаимоотношения. В събитиен план символизира градивна дейност, придружавана от ентусиазъм, вдъхновение и стремеж към равновесие на всички нива; баланс и съвместимост в отношенията с другите; отдаденост на човек, работа, цел или идея.

ЧАКРА 5  Вишудха

Елемент: Етер;  Цвят: Син;  Планети: Меркурий, Нептун; Функции, свързани с : Творчество и общуване; Ключови думи: Човек постига.

Нарича се Гърлена и се намира в средата на гърлото. Определя се като фаза на съвършено оформяне на системата. Олицетворява духовното осъзнаване на материалния свят. Акцентира върху контактите и социалните отношения. В събитиен план символизира осъществяване на цели и намерения; сключване на договори и влизане в съдружия; освобождаване на вътрешната енергия чрез творческа активност; занимания с финанси, търговия, политика, философия, изкуства, наука и др.

ЧАКРА 6  Аджна 

Елемент: Мисъл; Цвят: Индигово синьо; Планета: Юпитер Функции, свързани с: Възприемане, промисъл, интуиция; Ключови думи: Човек има многостранни способности          

Нарича се Челна и е позната като Трето око. Намира се между веждите на челото. Определя се като фаза на подготовка за интегриране в околната среда. Олицетворява образност, въображение, светлина, възприятия. В събитиен план символизира релаксация, преосмисляне на нещата, разширяване на мирогледа; признание или възприемане на индивида от своята среда; упражняване на влияние или власт върху другите; нови виждания, познания, идеи, неочаквани възможности; развитие на творчески и съзидателни способности  и др.

ЧАКРА 7  Сахасрара

Елемент: Дух;  Цвят: Виолетов;  Планета: Уран; Функции, свързани с: Вътрешно разбиране и съзнание; Ключови думи: Човек е Божие творение.

Нарича се Теменна и се намира на върха на главата. Определя се като фаза на "способност за изпълнение на уникални функции", "сливане на човека с вселената" и "присъствие на Висша Воля". Олицетворява  понятия, като мисъл, разбиране, задълбочени познания. Акцентира върху Трансцеденталното (абсолютното, нематериалното) съзнание и неговите нива. В събитиен план символизира творческо-мисловна активност на високо ниво; обществено присъствие, признание и изпълване на живота с нов смисъл; откриване отговора на трудни въпроси или проблеми; склонност към медитация и мистицизъм и др.

                        Статията е от книгата ми „Числата – символика и традиции”ISBN 954-683-164-6, 2002 г. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg