СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

КАКВО Е ЧИСЛО НА ПРЕХОДНИЯ АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ

ЧИСЛО НА ПРЕХОДНИЯ АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ

Астрологичните Домове са разположени в Зодиака и съответстват на позицията на звездите над определена географска област в момента на нашето раждане. Всеки Дом определя основна сфера на човешкото битие, давайки представа за множество външни и вътрешни обстоятелства, свързани с характера, живота и съдбата на индивида. Всяка от планетите на Слънчевата система проявява своето пълно влияние, когато се намира в определен Астрологичен Дом. И докато Зодиакалните знаци са показател за определени черти на характера, то значението и влиянието на Астрологичните Домове се отнасят до ситуациите, факторите, условията и тенденциите, свързани с определени обстоятелства и събития.

АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТИ

За да разберете под влиянието на кой преходен Астрологичен Дом се намирате през определена година е необходима възрастта ви в интересуващия период и съпоставянето й в таблицата. Влиянието на Дома се простира от рождената дата до следващата такава. Както се вижда, Домовете са разположени обратно на часовниковата стрелка, а срещу всеки Преходен стои съответно неговия Противоположен Дом. 

Обяснението е, че: 

- Преходния Дом показва конкретни обстоятелства и събития, 

- Противоположния Дом съдържа информация за причините, следствията и техния дълбок, скрит смисъл.

Прех. Дом

Месец

  Възраст на индивида

 

Против. Дом

I

 

0

12

24

36

48

60

72

84

VII

XII

 

1

13

25

37

49

61

73

85

VI

XI

 

2

14

26

38

50

62

74

86

V

X

 

3

15

27

39

51

63

75

87

IV

IX

 

4

16

28

40

52

64

76

88

III

VIII

 

5

17

29

41

53

65

77

89

II

VII

 

6

18

30

42

54

66

78

90

I

VI

 

7

19

31

43

55

67

79

91

XII

V

 

8

20

32

44

56

68

80

92

XI

IV

 

9

21

33

45

57

69

81

93

X

III

 

10

22

34

46

58

70

82

94

IX

II

 

11

23

35

47

59

71

83

95

VIII


АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ В РАЗЛИЧНИТЕ 
МЕСЕЦИ

Цикличността и разположението на Домовете оказват пряко или косвено влияние също и върху общите еволютивни тенденции през различните месеци от човешкия живот. Първи Дом влияе от рождената дата до същото число на следващия месец, когато се сменя с XII Дом, после с XI, X, IX и в тази последователност на Домовете до следващия рожден ден.             

               АСТРО-НУМЕРОЛОГИЧНИ ТЪЛКУВАНИЯ НА ДОМОВЕТЕ

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  I

ОБЩ СМИСЪЛ: Нарича се Асцедент и е най-важният от всички Домове, защото определя основни черти от характера и поведението на личността, акцентирайки върху вътрешния свят на човека. Той разкрива такива страни от човешката същност като индивидуални възприятия, наклонности, заложби, способности и самосъзнание. Домът се приема за център на енергиите, пресичащи индивидуалната звездна карта. Той акцентира върху възможностите за предприемане на нови действия и начинания, за изграждането на определен имидж и влияние в обществената среда на развитие. Показател е за общите тенденции на личностната еволюция и за перспективите за утвърждаване и израстване на индивида в обществото.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: През периода на преден план излизат Егото, Азът, въпросите за личното място и реализация. Благоприятна промяна в личното положение или в общата ситуация. Освобождаване от стари неща. Перспектива за оценяване и признание на качествата, както и за придобиване на известност. Изгодни обстоятелства, помощ, съдействие или ходатайство. Възможности за ново начало или за ново развитие, които трябва да се използват за доказване на собствените качества и предимства.

Времето е много добро за инвестиране и предприемаческа дейност. Конкуренцията и околните са в състояние на изчакване.

ЗДРАВОСЛОВЕН  АСПЕКТ:  Слаби места - глава, лице, нос, зъби (депресии, безпокойство, мигрени, фрактури, загуба на паметта и др.). Външни /отделителни/ органи и кръвообращение (изгаряния, злополуки, псориазис, бъбречни кризи и др.).

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ XII 

ОБЩ СМИСЪЛ: Това е Домът на тайните, на скрития смисъл и значение на фактори и събития, на подсъзнанието и на присъщите за индивида силни и слаби страни. Известен е още като "Адът на Зодиака" и е показател за трудности и усвояване на кармични уроци. Дом XII символизира обвързаността на човека с неговите минали и бъдещи прераждания, духовни и кармични дългове. 

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Живот на бавен ход и на обща нестабилност. Уязвимост в материален и духовен план. Опасност от голяма загуба или непредвидимо заболяване.  Забавяния, ограничения, блокиране, оздравителна криза. Трудности, физически или духовни страдания и освобождаване от тях. Предизвикателства и всеотдайност. Ограничения на свободата и волята. Изпитания за издържливостта. Прикрити врагове, смъртни неприятели, подмолни ситуации, скрити опасности. Безлична/безсмислена работа или  съществувание. Отношения с обществени заведения и институции – администрации, данъчни служби, болница, санаториум, затвор. Равносметка, самоанализ, душевно пречистване и израстване. Периодът е благоприятен за наблюдения, творческа работа и анализи. 

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - психика, крайници, понижена имунна защита. Безсъние, стрес, депресия, психически проблеми. Хронични или инфекциозни заболявания. Понякога - опасност от злополука, катастрофа, удавяне. Необходимост от спешна помощ, от оперативна намеса и/или болнично/санаториално лечение. 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ XI

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на обществения живот и на социалната осъзнатост, на мястото и ролята на човека в социалната среда и на неговите хуманитарни интереси. Домът показва също човешкия стремеж към повече свобода и оригиналност в поведението, желанията и разбиранията, както и всичко свързано с целите, обществената принадлежност и професията на индивида. Под влиянието на Дом XI истинските приятели се откриват, когато човек е болен или се нуждае от тях.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Годината под влиянието на този Дом е време на възраждане, на нови проекти и ангажименти. Колективна работа или интереси с различни цели и приложения. Социална активност, обществен живот, политическа ангажираност и чувство за принадлежност. Пари и придобивки от собствен труд. Отговорности, задължения, конструктивизъм, увереност в себе си. Добри резултати, напредък, външна помощ или съдействие. Споделена радост и удовлетворение от постигнатото. Развитие, контакти и осъществяване на проекти. Междуличностна и социална съвместимост. Възстановяване на приятелски връзки или отношения. Раздвоения, открити предизвикателства или конфликти. 

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - сърдечно-съдова област, бъбреци, кръвно-циркулаторни органи (аритмии, сърдечни атаки, разширени вени и др.). Гръбначен стълб, крака (глезени и колене), прешлени, ребра и заболявания, свързани с тях. Неврологични или психосоматични проблеми.     

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  X

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на Егото и амбициите, на личната чест и авторитет, на социалното и професионално положение, на възможностите за личностна реализация, на перспективите за издигане и уважение или за провал. Дом Х е втори по значимост след Асцедента (Дом I). Той е показател за свободата на волята, но и за външните зависимости, за  влиянието, което човек е способен да оказва върху останалите, но и за това как самият той се възприема от тях.  

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Съзидателна и професионална активност. Личностна реализация и заемане на собствено място в живота. Социална, административна или управленска дейност. Обществени контакти, професионални и социални изяви. Преодоляване на ограничения, влияния и препятствия. Подчиненост и съобразяване с йерархически структури. Зависимости и отношения с нисшестоящи/ висшестоящи фактори, хора, среда. Отговорности, дълг, адаптивност, авторитет. Професионален или житейски избор и решение. Възможност за подписване на важен договор, сделка или споразумение. Промяна в положението или ситуацията. Напредък в работата. Успех и задоволени стремежи. Повишение, признание или провал.    

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – костна система, зъби, стави, сухожилия (ревматизъм, артроза, изкривявания и др.), дебело черво. Вътрешни заболявания с външен израз. Кожни/епидермални болести (алергии, херпес, екземи и др.).

Неочаквани здравословни проблеми, които биха попречили за осъществяването на целите.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  IX 

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на извисеността, интелекта, стремежите, откритията, самопознанието и моралните стойности. Той дава представа за личните идеали и за това какъв би искал да бъде човекът. Дом IX е показател за висшите цели и общите кармич­ни задачи, които трябва да се изпълнят в този живот. Индикатор е за духовната същност и перспективи за самоосъзнаване на индивида.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Делови, административни, бизнес, идеологически или философски дейности и занимания. Обществени или политически ангажименти. Начало на интелектуална работа или висши изследвания, на обучение, специализация или преквалификация. Възпитание или работа, отговорности и обучение,  свързани с деца. Духовни, образователни или творчески цели, дейности, занимания. Пътувания, фактор или отношения във връзка с далечен град или с чужбина. Опознаване на чужди култури. Търговия, биз­нес, внос/износ. Нови перспективи. Заемане на нова длъжност или лично положение. Съобразяване с общественото мнение. Административни/юридически неприятности или въпроси за разрешаване. Проблеми с роднините или с тези на партньора.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - артериално кръвообращение, слабини, тазобедрена част (ишиас, лумбаго, дископатия и др.). Черен дроб, панкреас, жлъчен мехур (следствие от нередовно хранене, преяждане или прекаляване с алкохол). Напрежение, безпокойство, депресия. Начало на оплешивяване.

В определени случаи - заболяване далеч от родината.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  VIII

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на раждането и на смъртта, на приключването, края и възраждането, на прехода от едно състояние в друго, на преобразуванията, катарзиса и възраждането. Показател е за кризисен период и дълбоки трансформациии, за освобождаване от натрупаното напрежение и противоречия. Дом VIII може да бъде индикатор и за  излекуване от тежка болест или за разминаване с голяма опасност. 

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Фактори, обстоятелства и ситуации свързани със значими промени в живота като брак или развод, начало или завършване на образование, започване или спиране на работа. Съобразяване с обществено мнение и норми на поведение. Религиозни, мистични или окултни влечения и интереси. Административни, служебни или юридически въпроси и проблеми.  Работа или отношения свързани със социална етика, медии, политика. Промяна на положението или в професионалната насока. Важен избор в екстремна ситуация. Наследство или въпроси, свързани с наследствеността. Финансово обогатяване, придобивка или инвестиция. Завещание, спонсорство, застраховка, дарение, кредит.    Конкретна външна (материална) помощ или духовна подкрепа.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - психика, сексуалност, намалена имунна защита. Опасност от злополука, кръвоизлив, хирургическа намеса. Дълбока душевна криза, подтиснатост, стрес или депресия. Проблеми във връзка със сексуалността или половата система и органи.       

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  VII

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на обединенията, брака и съдружията, на избора на стойности, на явните и прикритите врагове. Той акцентира върху значението на партньорите и опонентите, на съпруга/та или човека до нас. Показател е за степента на съвместимост, конкуренция и антагонизъм в личен и обществен план. В духовен аспект Дом VII се асоциира с психическата и душевната същност на индивида, с отражението й в личното поведение, със стремежа й към справедливост и равновесие. 

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Работа, бизнес, делови отношения и обществени отговорности. Избор на стойности. Оценка или преоценка на обстоятелства и събития. Възможности както за съвместен бизнес, за сключване на договор, съдружие или брак, така и за разваляне на отношения, раздяла или развод. Материална обвързаност, социални ангажименти и задължения. Движение, пътувания, пътешествие.  Брачен живот и взаимоотношенията в него. Значение на съпруга/та или партньора. Житейски ситуации, изискващи активност и повишено внимание в междуличностните контакти. Уреждане на сметки или взаимоотношения. Противоречия, конкуренция, враждебност, открити предизвикателства. Подчиненост на условности, на обществени правила и изисквания. Склонност към размисъл, мистицизъм и затваряне в себе си.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - двойните органи и бъбреците. В случай на тежка емоционална криза - тенденция към бързо локализиране на заболявания в бъбреците и тазобедрената област.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ VI

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на ежедневната работа и на задълженията, които изпълват със смисъл човешкото съществуване. Изразител е на привързаността и стремежа на човека към материалните ценности и блага, към красотата и житейската хармония. Показател е за здравословното състояние (хронични или наследствени болести), за начина на живот и за възможностите за пречистване на Егото. В духовен и психологически план Дом VI се асоциира с отношението на индивида към труда, с последиците от перспективата или невъзможността човек да се развива и работи в една или друга сфера на реализация.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Работа, семейни отговорности и задължения. Съзидателна активност и материален живот. Рутинни дейности и ангажименти. Преодоляване на слабости и препятствия.  Междуличностни проблеми, деликатни отношения, търпимост и примирение. Подготовка или реализация на план, идея, проект. Професионална реализация и вътрешна удовлетвореност от постигнатото. Социална/семейна отдаденост, зависимости и ограничения. Грижи или отношения, свързани с възрастни хора и обществени институции.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - стомашни или коремни органи.  Възможни остри инфекции. Натрапчиви мисли. Физическа или душевна отпадналост и умора.     

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ  V 

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на съзиданието, удоволствията и плодовитостта (или стерилността), на потомството и децата. Домът управлява също и творческите способности, начина и потенциала за личностната реализация. Той е показател за творческа и градивна активност, за отдаденост на чувства, увлечения и емоции, както и за повърхностно отношение към околните хора и среда.  В психологически план Дом V определя "маската" и външния образ, поведението и реакциите, с които индивидът се представя в обществото. 

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Периодът предполага повече движение, срещи, контакти и общуване. Обучение, специализация или преквалификация. Интелектуални занимания и духовно израстване. Артистични изяви, оригинални действия и решения. Социална активност, промени, адаптивност. Работа, лична реализация и творчески проекти. Свободно време, отдих, развлечения. Приятни моменти, приятелство, интимни преживявания. Бременност, раждане, майчинство, поява на нещо ново. Фактори, обсотятелства и ситуации, свързани с работа, грижи, занимания или възпитание на деца. Случайност, хазарт, спекулативни дейности или операции.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - очи, гръден кош, сърце, слънчев сплит, гръбначни прешлени.Отслабване на зрението /предимно дясното око/. Възможни психически проблеми свързани с бащата или наследени по бащина линия. Напрежение, стрес, вътрешно  безпокойство. Задух или чувство за задушаване.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ IV 

ОБЩ СМИСЪЛ: Домът символизира екзистенциалната основа, установеността, реда и жизнените позиции. Той представя "сградата" и "фундамента" на индивидуалната съдба. Показател е за степента на защитеност по отношение на външния свят. Дом IV управлява домашното огнище, семейния и ежедневния живот, движимата и недвижима собственост, имуществата  и търговията с тях. Той олицетворява бащата като стълб и опора на своето семейство и деца, отвеждайки към корените, наследствеността и наследствата в широк смисъл. В духовен план Дом IV е индикатор за степента на подсъзнателност, за повече или по-малко изразена религиозност или мистицизъм.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Годината под този Дом преминава под знака на градивен труд, усърдие и ситуации, свързани с дома, семейството и местоживеенето. Укрепване на жизнените и семейни позиции.   Значение на близките и/или на децата. Възможна промяна в личния или обществения живот. Нови отговорности и задължения. Повишено чувство за притежание, за принадлежност и за собствено достойнство. Строеж, обзавеждане или ремонт на жилище. Работа, търго­­­вия, собствен бизнес. Сделка, покупка, узаконяване на движи­­ма или недвижима собственост и имоти. 

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - стомах и нервна система. Здравословно състояние, зависимо от семейното равновесие. Екземи или стомашни неразположения (спазми, постоянен глад или липса на апетит). Психологически проблеми (стрес, безпокойство, затваряне в себе си, безсъние, сънливост, злоупотреба с алкохол и др.).                                                    

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ III

ОБЩ СМИСЪЛ: Това е Домът на общуването, на личните и деловите контакти, на морала и етиката в човешките взаимоотношения. Показател е за семейния и обществения микроклимат, за средата на развитие и възможностите за социална реализация на индивида. Индикатор е за новости, движение, пътувания, съзидателна работа или създаване на творчески продукт. 

В духовен план Дом ІІІ отвежда както към интелекта, самоусъвършенстването и увереността в себе си, така и към несъвършенството, слабостите и болестите.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Повишена социална активност, движение, пътувания. Обществени връзки и контакти. Съзидателна работа, творчески, социални, медийни дейности и  изяви. Обучение, преквалификация, стаж или специализация. Самоусъвършенстване и постигане на повече увереност в себе си. Благоприятен изход от ситуация. Добра промяна, свързана с раждане на нещо ново (дете, творчески продукт). Нов начин на живот. Отношения с близки и роднини. Приятелска подкрепа. Социална активност, обучение, специализация, преквалификация. Общественополезна, търговска, творческа, рекламна, издателска и др. подобни дейности и ангажименти. Сключване на важен договор, сделка или споразумение.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - бели дробове, говор, нервна система (пневмонии, нервни спазми, психо кризи и др.)

Ревматични заболявания или обострянето им.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ II

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на придобивките, парите и потребителското отношение към света, на здравословното и имотното състояние на човека, на стремежа към равновесие, красота и хармония. Астрологичния Дом отвежда към благоприятните области за инвестиране и за съсредоточаване на целите и интересите. Той е показател за ценностната система и същността на човека, за степента на осъзнаване на такива понятия като лична свобода, дълг, отговорност и съвместимост. В духовен план Дом II акцентира върху вътрешния свят и Егото, върху субективното възприемане на външната реалност и самоутвърждаването на индивида в нея.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Вътрешна сила, осъзнат стремеж и действия, насочени към по-добра финансова обезпеченост и повече сигурност. Усилия в преодоляването на ограничения, препятствия и конкуренция. Възможности за добри приходи, печалби и придобивки в материален или духовен план. Доходна инвестиция или едра покупка. Работа, бизнес, търговия, разходи. Въпроси свързани с личния/ социалния статус. Напредък в дадена област. Установяване на определено положение в живота. Опасност от неприятност или инцидент, вследствие на прибързани действия и непредвидливост.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - уши, нос, гърло (отити, полипи, сливици, ангини и др.). Врат, устна кухина, зъби, венци, далак, кръвообращение. Напрежение, повишена емоционалност. Опасност от злополука, вътрешни кръвоизливи и/или операционна намеса.   

"Числата – символика и традиции”, Христо С. Енев, ISBN 954-683-164-6, 2002 г.  

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО  ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТАТИЯ ИЛИ РАЗДЕЛ  ОТ КНИГАТА В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg