СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

АМУЛЕТ ИЛИ ТАЛИСМАН? ИЗБЕРЕТЕ САМИ

АМУЛЕТ ИЛИ ТАЛИСМАН*

Амулет на арабски означава "висулка". Важно е да се знае, че за разлика от талисмана, който е носител на щастие,  амулета е средство за магическа защита срещу всяко зло. Бижуто-амулет представлява малък, предпазващ предмет, който притежава свръхестествени способности и дарява със свръхестествена сила. Според вярванията амулета реализира всичко, което символизира. Той осъществява особен вид връзка между този, който го носи и силите, заложени във „висулката“.  Амулетът насочва тези сили и ги концентрира на всички космически нива.   Амулетът /както и талисмана/ има преди всичко сугестивно (внущаващо) въздействие и поражда в носещия го вярата, че е неуязвим срещу лоши влияния, беди и нещастия.

     В категорията на амулетите влизат украшенията, изобразяващи духовни или мистични символи, издълбани или гравирани върху кости, раковина, дърво, метал, магически камъни и кристали. В тях са отразени остатъците от различни вярвания, свързани с ранните форми на древни религии – фетишизъм, тотемизъм, магия, култа към майката-природа и др.

      В Египет мумиите били покривани със златни, бронзови или каменни амулети, които трябвало да пазят безсмъртието на душата на починалия. Най-разпространените и най-силните амулети били с образите на боговете Озирис и  Бес, с животински фигури (лъв, овен, жаба, скарабей), с формата на корони, кръстът АНХ или Отворено око /Окото на Хор/.

     Юдеите използвали най-вече писани амулети, съдържащи геометрични фигури, изрисувани части от тяло или животни, както и гравирани имена на ангели и божието име.

                                                            ТАЛИСМАН

     Талисманът е вещ или предмет, който също като Амулета трябва да притежава магически способности и предпазна сила срещу лоши влияния. да му носят щастие и добър късмет. Разликата е само в това, че талисманът се възприема конкретно като носител на щастие. Неговата основна цел е да помогне за сбъдването на съкровено желание или постигане на определена цел. Вярва се, че прецизно изработения талисман съдържа в себе си определен дух и духовна субстанция, или е в контакт с могъщи сили, които ще помогнат на притежателя да постигне намеренията си.

     Най-често срещаните талисмани са изписани върху хартия, пергамент, дърво или метал магически образи, символи и знаци. Руническите талисмани обикновено са правят от парче дърво, върху което се изрязват съответните руни, но се използват и други материали за гравиране на руните, напр. метални пластини на верижка, пръстени с рунически монограми и др. 

     Талисманите са много лични и в тях обикновено се вписва името на собственика, заедно със символите и знаците, отнасящи се до проявлението на желания ефект. Талисманът задължително трябва да е изработен от естествени материали - кожа, дърво, камък или минерали…

 

             По книгата ми „Светът на Символите“, ISBN 954-683-193-X, 2003 г. 

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg