СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

БРАКЪТ - КУЛТ КЪМ ЧИСТОТАТА И ДЕВСТВЕНОСТТА

БРАК*

Бракът олицетворява обединението по любов между мъжа и жената. Той е символ на съединяването на Христос със своята Църква, на Бог със своя народ, на душата със своя Бог (“Dictionnaire des Symboles”, P., 2000 ). Бракосъчетанието е вид институция, която играе ос­новна роля в процеса на създаване на новия живот и новото поко­ление.

Бракът се явява като прослава на култ, който изисква и възвеличава чистотата и девствеността. Той символизира  божествения произход на живота, където обединението на мъжа и жената е само приемник, инструмент и посредник на бо­жествената промисъл. В брака се открояват ритуалността и обред­ността на Сакрализацията /създаването на нещо свещено/ на живота.

Свещените бракове (йерогамиите) са често срещани в митологиите на различни народи и в почти всички техни тради­ции. Тези свещени  бракове символизират не само възможността  за обединение на човека с Бога, но и обединението на божествените принципи. Един от най-известните митове за такова обединение е това на Зевс (символ на силата) с Теми­да (олицетворение на справедливостта и вечния ред), от което се раждат Ейрена -повелителка на мира, Евномия – пазител на дисциплината и реда и Дике – закрилник на правдата.

В психоанализата на Юнг бракът между мъжа и жената символизира интегрирането и съвместяването на несъзнаваното, свързано с женския принцип със съзнаваното и мъжкия принцип. 

   В българската обредност /по книгата на А. Стойнев, “Българска митология“, 1994 г./,  бракосъчетанието и по-точно българската сватба е основен момент в системата от обреди и обичаи, свързани с жизнения цикъл на човека. Той образува завършен празничен комплекс с елементи на народна драма. Съгласно старите традиции се състои от предсватбен, същински и следсватбен цикъл от обреди и обичаи.

Любовният период е със­редоточен около седянките и празничните хора на мегдана, а по традиция правото на избор принадлежи на ергена и неговите родители.

Предсватбеният период включва сглядата, при която родителите на момчето изпращат сватовници да искат момата от баща й.

Годежът е следващия етап, където става размяната на дарове между младите. Тук бащата на момъка плаща на своя сват “бащино право”, чрез което фактически се заплаща  чеизът на булката.   

Сватбеният период е в зависимост от поминъчната  дейност и съвпада с есенно-зимния сезон, когато е приключила стопанската работа.

Същинската сватба започва с ритуално замесване на обредните хлябове и с направата на сватбено знаме. Рано сутринта в неделя младоженецът  ритуално се избръсва, а мла­­доженката сплита косите си. Следва цяла система от сватбе­ни обреди и обичаи, основен от които е венчавката на младоженците в църквата. Обредно-магическите действия, съпътстващи сватбата са най-разнообразни по смисъл и значение и повече или по-малко се различават в различните региони на страната...  

               Статия от книгата ми „Светът на символите“, ISBN 954-683-193-X, 2003 г. 


СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg