СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

ПЕНТАГРАМЪТ – ЕМБЛЕМАТА НА ПИТАГОР

ПЕНТАГРАМ*

Пентаграмът (петолъчната звезда) е символ на човека и на универсалната хармония. Той е ключът към геометрията и стои в основата на божествената пропорция (proprtia divina). Пентаграм се нарича още звездата на Соломон и значимостта му е съизмерима с  тази на шестолъчната звезда за юдаизма или на кръста за християнството. 

Пентаграмът е знак за божествена сила и като магическа фигура представлява един от най-важните и силни символи в магьосничеството. Според С. Нилус: "… всички тайни на магията, символи на агностицизма*, фигури на окултизма, всички ключове на Кабала към пророчествата, всичко това е заключено в знака на пентаграмът. Този символичен образ е най-великия и най-могъщия от всички знаци."

Пентаграмът е известен като емблемата на Питагор, олицетворяваща 5-те основни условия за постигане на съвършенство – живот, слово, истина, мъдрост и любов. Според различните тълкувания петолъчната звезда се асоциира с Бога, с човека и с четирите основни елемента в прородата; с петте човешки чувства и с петте рани, нанесени на разпънатия на кръста Христос; с крайните точки на човешкото тяло, символно разположени върху Пентаграма и съответстващи на край­ниците глава, ръце и крака. Петоъгълникът е и символ на съвършенство, щастие, реализация и брак.

Пентаграмът може да бъде представян в две форми – петоъгълна (Пентагон) или Звездна, чиято символика винаги е основана на числото 5, означаващо "обединение на неравните". Петте лъча обединяват в едно плодородието на числото 3 - олицетворение на  мъжкия принцип, и на 2 – знак на женския принцип. В този случай пентаграмът символизира двойната по­лярност и служи за знак за отличие между членовете на едно общество (например в Античността между питагорейците, обединени в една група). С такъв смисъл пентаграмът се ползва в тайните ордени като опоз­навателен знак.

Пентаграмът  е един от ключо­вете на Висшата наука, който отваря пътя към тайното познание. Фигурата олицетворява също и сила, получена от синтеза на допълващи се енергии. Според Ghyka Matila Питагорейския пента­грам се явява не само олицетворение на познанието, но и средство за заклинания и придобиване на сили, където петолъчната звезда се използва от магьосниците за бели и черни магии.

При масоните  пентаграмът се използва като "емблема на Гения, който издига душата за велики неща в образа на "пламтяща звезда". В Египет тази "пламтяща звезда" била символ на дви­жението, образ на сина на Изида и на Слънцето – Хор.

Пентаграмът е символ на планетата Марс и всеки талисман или олтар на Марс трябва да е петоъгълен или да има  пет страни. Петоъгълникът намира широко приложение в магическото изкуство – както за контрол над злите сили, така и като знак за защитеност и положителна сила. В магическите ритуали пентаграмът се счита за символ, омагьосващ демоните.

В качеството си на амулет или талисман пентагра­мът се изработва най-често от сребро - металът на Луната и душевната сила, а по-рядко от злато – металът на физическата си­ла и енергията.  Такъв амулет или талисман се използва също в медитацията, където всяка от петте точки се свързва със специални качества, емоции, идеи, концепции или имена на езически божества.  

------------------------------------

 * Агностицизъм – философско направление, отричащо познаваемостта на света и неговите закономерности

            Статия от книгата ми "Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г. Всички права запазени.


СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.


 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg