СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

БЕДНОСТТА – ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ ЧРЕЗ ЛИШЕНИЯ

БЕДНОСТТА – ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ ЧРЕЗ ЛИШЕНИЯ

Бедността като езиково понятие се свързва с такива преносни значения като лишения, нужда, притесне­ност, зависимост, мизерия, сиромашия, посредственост, сла­бост, стерилност и др. подобни.

В символен и философски аспект ни­­­­ще­­­тата и бедността се представят и интерпретират като оголване и пречистване на разума и душата чрез лишения и аскетизъм. В Евангелието на Матея (5:3) се казва: “Блажени са нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.” По-нататък (19:29) Писанието продължава така: “И всеки, който е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, [или жена], или чада, или нивя, заради моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.” Според Екхарт тук става дума човек да се изчисти и ли­ши от всичко, за да бъде обгърнат от Вечността на Бога.

Понятието “съвършена Бедност” е класически средновековен израз, символизиращ духовното израстване чрез лишения. Бедността е подобна на детството: тя е връщане към простотата и обикновените неща, откъсване от реалния свят и завръщане към корените. Същото понятийно тълкувание съществува и в Исляма, където духовната бедност се нарича факр (faqr), а нищият съзерцател –факир (faqir).

Мнозинството от авторите философи и теолози, наблягат на положителния смисъл на бедността, като определят, че материалните лишения са само външната, привидната част на не­­щата. Основното и най-важното са Богът и ликуващата радост от неговото притежание… 

                            Статия от книгата ми "Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г.

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg