СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

БРАДАТА - СИМВОЛ НА МЪЖЕСТВО, СМЕЛОСТ И МЪДРОСТ

БРАДАТА - СИМВОЛ НА СИЛА И МЪДРОСТ

Брадата като символ е израз на мъжественост, смелост и мъд­рост. Богове, герои, царе и философи – повечето от тях са били с бради. Такива са египетските фараони, Юпитер (Зевс), Нептун (Посейдон), Вулкан,  ведическия бог Индра, Мойсей, богът на християните и евреите. 

В древен Египет достойнството на боговете било подчертавано с брада. Там брадата не притежавала религиозно-символично значение, но е смятана за знак за достойнство, за­то­ва към тържествените одежди на фараона имало задължително изкуствена брада. Дори царица Хатшепсут искала да бъде изобразявана с подобен мъжки атрибут, затова египет­ските царици също са представени с бради –  знак за сила и власт равна на мъжете. Жреците обаче бръснели не само брадите, но и главата и цялото си тяло.

В Античността на голобрадите мъже и на жените, проявили сме­лост или мъдрост им слагали изкуствени бради. 

При семитите брадата била от голямо значение - не само като знак за мъжественост, но и като украшение на мъжкото лице. Брадата трябвало да е грижливо поддържана и парфюмирана. Неподдържаната брада при този народ била знак за лудост. 

Мойсей изисквал от левитите (староеврейските свещеници) да бъдат основно избръснати до своeто ръкополагане...

До VІ век Исус Христос е представян най-често като голобрад младеж. По-късно, за му предадат по-сериозен вид започнали да го изобразяват с брада. В наши дни при нас, източните (православни) канонът повелява свещениците и монасите да ходят с бради....

                                     Статия от книгата ми „Светът на символите“, ISBN 954-683-193-X, 2003 г.

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.  

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg