СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

МУЗИТЕ – МИТИЧНИ ОБРАЗИ НА АРТИСТИЧНОТО ВДЪХНОВЕНИЕ

МУЗИТЕ – МИТИЧНИ  ОБРАЗИ НА АРТИСТИЧНОТО ВДЪХНОВЕНИЕ
Музите са нарицателни фигури на артистичното вдъхновение. В гръцката митология те били дъщери на Зевс, бащата на боговете, и на нимфата Мнемозина, чието име означава „памет”. Музите възпявали в своите песни подвизите на героите в борбите срещу Титаните /Титаните са деца на първата божествена двойка Уран /Небето/ и Гея /Земята/ /.
В началото музите се възприемали като нимфи на планините и изворите. Впоследствие била точно определена тяхната символна стойност. Така те станали нимфи на свещените планини Парнас / многовърх планински масив във Фокида, Средна Гърция; в южните му склонове са разположени гр. Делфи и храма на Аполон с Оракула/. От планината Парнас извират свещените извори на Музите Касталия в Делфи и Хипокрене. В планината Хеликон /Зап. Беотия, Средна Гърция/ безсмъртния крилат кон Пегас с удар на копитото си открил извора Хипокрене, в който се къпели Музите. В началото музите били само три и образували Триада. Според Павсаний първите, почитатели на музите били певците и поетите, които ходели и им принасяли жертви на планината Хеликон. Античните хора на изкуството въвели култа към тях, но първоначално смятали, че са само три. Дали им имената Мелета /Размисъл/, Мнема /Памет/ и Аеда /Песен/. По тази причина в началото музите били покровители само на музикантите и певците и им предавали своите дарби, а епическите поети се обръщали към тях в пролозите на творбите си.
Впоследствие вдъхновителните музи станали девет сестри и били кръстени с „олимпийски” имена. Те възпявали всички поколения на боговете Гея, Кронос, Океан, Хелиос, Зевс и неговото потомство. „Вдъхновителките“ познавали миналото, настоящето и бъдещето и ги свързвали в своите химнически възхвали. В тях наставлявали и утешавали хората, възпявали законите и прославяли добрите нрави на боговете.
Музите били твърде ревниви относно превъзходството на своето изкуство. Пиеридите – деветте дъщери на Пиер, се осмелили да се състезават с тях в пеенето на химни и заради надменността си били превърнати в свраки. Музите станали 9 след пристигането на Пиер от Македония, който установил техния брой и им дал познатите днес имена.
Първоначално музите били нимфи на ромонящите извори и богини на песента, но после се превърнали в образи на артистичните дейности и артистичното вдъхновение. Те са родени в Пиерея, гориста област в Тракия и северните поли на Олимп. Като вдъхновяващи изворни нимфи те са почитани заедно с бог Дионис, техен „мусагет” /водач/ и певеца Орфей. Всяка от 9-те Музи получила своето име и предназначение във връзка с обвързаността си със съществуващите тогава изкуства:
- Клио /или Клео/ - покровителка на Историята и означава „Дарява слава”.
- Урания – покровителка на Астрономията и означава „Небесната”. Изобразявана е с глобус и пръчица.
- Мелпомена – покровителка на Трагедията и означава „Пеещата”. Изобразявана е с трагическа маска и венец в ръцете.
- Талия – покровителка на Комедията и означава „Жизнерадостната”. Изобразявана е с комическа маска.
- Терпсихора – покровителка на Танците и Хоровата лирика. Означава „Обичаща танца”. Изобразявана е с лира и плектрон /пластинка, с която се свири на някои струнни инструменти/ в ръка.
- Калиопа - покровителка на Епическата поезия и Красноречието. Означава „Хубавогласната”. В химните често е наричана майка на Орфей. Изобразявана е с пръчица и табличка за писане.
- Ерато – покровителка на Любовната Поезия и означава „Любимата”.
- Полихимния – покровителка на Религиозните песни и Химническата Поезия, Реториката и Пантомимата. Означава „Многопесенната”. Изобразявана е забулена с воал.
- Евтерпа - покровителка на Лирическата Поезия и Музиката. Означава „Радващата” и е изобразявана с флейта в ръка.
Пластическите изкуства били представени от музите като млади момичета, съпровождащи Аполон – бога на слънцето….
По книгата ми „Светът на символите“ 2, ISBN 954-683-193-X, 2003 г.
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg