СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

ТРИЪГЪЛНИКЪТ - ИЗРАЗ НА ПРОПОРЦИЯ, ХАРМОНИЯ И БОЖЕСТВЕНОСТ

ТРИЪГЪЛНИКЪТ - ИЗРАЗ НА ПРОПОРЦИЯ, ХАРМОНИЯ И БОЖЕСТВЕНОСТ

Езотеричия символизъм на триъгълника е свързан с числото 3 и се разглежда в съответствие с отношенията му с другите геометрични фигури. Той е често срещан образ с постоянно значение, използван в архитектурните орнаменти - в древните Индия, Гърция и Рим. 

В архитектурата и строителството триъгълникът има важно значение, предвид значението му на екер (уред за чертане на прави ъгли).

В езика на архетиповите символи равностранният триъгълник изразява ПропорцияХармония и Божественост

В алегоричен аспект човекът отговаря на правоъгълен триъгълник, получен от разделен на две равностранен Триъгълник. Неговия връх насочен нагоре олицетворява Огъня и Мъжкия принцип, а върха надолу –  Женския принцип и Водата.

С архетипа на триъгълника се свързват много символни триади, като: 

Мъдрост-Сила-Красота; 

Минало-Настояще-Бъдеще; 

Раждане-Зрелост-Смърт; 

Мисъл-Слово-Действие; 

В алхимията: 

Сол-Сяра-Живак; 

В религията:  

Бог-Дух, Бог-Отец, Бог-Син и т.н.

В Индия обърнатия триъгълник е олицетворение на Матрицата (yoni). 

В Питагорейството триъгълникът е алхимичен символ на Огъня  и Сърцето

Древните Маи възприемали триъгълника като част от слънчевия лъч.

В юдейските традиции равностранния триъгълник е символ на Бог, чието име е забранено да се произнася. 

Шестограмът наречен Соломонов пръстен е съставен от два сплетени триъгълника, олицетворяващи Човешката Мъдрост.

Триъгълникът е от голямо значение и във Франк-масонството. Там всеки триъгълник отговаря на един от елементите: 

- равностранния триъгълник – на Земята

- правоъгълния триъгълник – на Водата

- разностранния триъгълник - Въздуха  

- равнобедрениятриъгълник – Огъня

В масонския триъгълник основата е олицетворение на Трайността, а двете бедра, образуващи връх се асоциират със Светлината и Тъмнината....

                                        Статия от книгата ми "Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г.                   

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg