СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

ДРЕВНАТА СИМВОЛИКА НА КУЧЕТО

КУЧЕ*

Кучето - най-добрия приятел на човека има много древна история.  Понякога нейния символизъм е многозначен, доста противоречив и отвежда към различни страни на митологичната образност. Така например, кучето се явява едновременно като водач на душите и пазач на отвъдното, като жертвено животно или чудовище, като атрибут на боговете или просто присъства като астрологичен знак. Това невероятно животно се асоциира с редица митологични образи - на Анубис, Цербер, Гарм /чудовищно куче-пазач/, Циен Чуан /“Небесно куче“ в китайската митология/, Ксолотл /куче-бог на ацтеките/ и много др. Комплексната образност на четириногото се свързва с триадата елементи Земя-Вода-Луна и оттам произтича неговата алегорична образност - окултна, гадателска, женска, сексуална, растителна, както и идеята за несъзнателното и подсъзнанието. 

Първата универсална митична функция на кучето е тази на водач на човека в мрака на смъртта след като го е съпровождало в светлината на живота. От  Анубис до Цербер, през Тот, Хеката и Хермес, кучето е оставило своя образ на водач на душите на мъртвите през цялата културна история.

Песоглавците, населяващи египетската иконография и стенопис имат за цел „да хванат или унищожат враговете на светлината” и да опазят вратите на свещените места.

Древните мексиканци обучавали кучета специално предназначени за придружители и водачи на мъртвите в отвъдния свят. Мексиканските индианци заравяли заедно с починалия и „куче с цвят на лъв  - един вид олицетворение на Слънцето, което придружавало мъртвия, така както Ксолотл, богът-куче бил със Слънцето през неговото пътуване под земята” /според R.Girard /. В стария мексикански зодиак 13-тото и последно съзвездие в зодиака било кучето. То присъства както в китайския, така и в прабългарския астрологически календар.

В гръцката митология Хеката, богинята на тъмнината, можела да се превръща в куче или в кобила. Кучето присъства също и между атрибутите на Асклепий /Ескулап/ - богът на медицината.

В Тибет кучето е олицетворение на ревност, сексуалност и чувствен глад. Буда учи, че ако човек  живее като куче, при разпадането на тялото след смъртта си той отива в света на кучетата.  В Япония изображението на куче служи за предпазване и охрана на децата и бременните жени. В Китай  то придружава Безсмъртните. Небесното куче Циен Чуан е огненочервено, представлява едновременно ураган и метеор, издава гръмотевичен шум и има отблясъци на светкавица. В крайния Изток   кучето символизира едновременно добри и лоши страни. Добри, понеже е близък приятел и спътник на човека, верен пазач на дома и семейството му. Лоши, тъй като прилича на вълка и чакала и по тази причина се възприема като нечисто и презряно животно.

В Исляма кучето има 52 характеристики, половината от които са святи, а другата половина – сатанински. Според тази религия животното има 7 живота, а да убиеш куче означава да убиеш 7 човека. Вярва се също, че виенето на куче в двора на някого е предвестник за смъртта на стопанина. 

Мюсюлманите в Танжер ядат кожата на малки кученца и котета като противоотрова и защита срещу магии.  За разлика от другите кучета хрътката се счита за нечисто животно, но за сметка на това предпазва от лоши очи. Сирийските мюсюлмани вярват, че в къща, където има кучета никога не влизат ангели.

При келтите и други западноевропейски племена кучето се свързвало със света на воините, тъй като било дресирано за битки и лов.

В българската народна митология битува вярването, че някога кучето и вълкът били братя.Те обаче се скарали, станали врагове и вълкът станал творение на дявола, а кучето -  слуга на Бога. За българите кучето е верен приятел на човека, разпознаващо доброто от злото, като умее да предсазва бъдещето. Народното поверие гласи, че ако  куче започне да вие протяжно това е знак, че стопанинът му скоро ще умре.

Старите българи вярвали, че родените в събота кучета прогонват болестите и лошите демони. Във българския фолклор се казва, че в двор, където има кучета-съботници чумата не влиза. Според друго наше поверие, „в отвъдното кучето носи стомни вода, за да угаси огъня, над който се пече неговия грешен стопанин, докато котката само подклажда и раздухва огъня“.

Народната традиция забранява на бременните жени да прескачат куче или котка, за да не се роди детето космато. Вярвало се още, че ако куче прескочи тялото на покойник той ще се превърне във вампир. По езически обичай, за да не заболяват от бяс, кучетата в някой региони у нас все още обредно биват  „бесени” /т.нар. „тричене“, без да се убиват/ и хвърлени във вода на Песи Понеделник през Тодоровата седмица.

       

                  СТАТИЯ ОТ КНИГАТА МИ  „СВЕТЪТ НА СИМВОЛИТЕ“, ISBN 954-683-193-X, 2003 г.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.      

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg