СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

ЕЛЕНЪТ – ПРЕДВЕСТНИК НА СВЕТЛИНА И ВЪЗРАЖДАНЕ

ЕЛЕНЪТ – ПРЕДВЕСТНИК НА СВЕТЛИНА И ВЪЗРАЖДАНЕ

Еленът е животно с небесна и слън­чева символика. Той често се сравнява с Дървото на Живота. Символно се свързва с предизвестяването на светлинатас възраждането, плодородието и движението към дневната светлина. Тези идеи се откриват както в христи­янските, така и в мюсюлманските митологеми и традиции.

В гръко-римската митологическа иконография елените са впрегнати в колесницата на богинята Артемида (Диана), която ги кара със златни юзди. Еленът олицетворява също скоростта и бързината, но и страхът и подчинеността на богинята Диана.

В Китай, Америка, Ал­тай и др. той се асоциира с огъня и зората.

Еленът е архаичен архетипов образ, свързан с цикличното обновяване в света и природата. Той е една от алегориите на постоянното сътворение, защото периодично подновява рогата си.

В изкуството някои творци използват образа на елена като символ на меланхолия в аналогия със склонността на благородното животно към уединение и самота.

В българските народни вярвания слънцето язди елен или самото то е елен със светещи златни рога. Ан.Стойнев твърди, че не е изключено неговото присъствие като символ на Слънцето и свещено животно да е отглас на древни прабългарски представи. Наред с това в науката за символите у нас еленът се определя като посредник между горния небесния и долния подземния свят… 

                                  По книгата ми "Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г.

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg