СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

МАГАРЕТО – МЕТАФОРА НА ИНАТ, ЛИБИДО И СМИРЕНИЕ

МАГАРЕ*

Образът на магарето е многозначна фигура, разпространена от дълбока древност. Освен познатите идеи за невежество и безсмислено упорство, то е символ на редица други положителни и отрицателни качества и алегории. В приказки, разкази, пословици, басни и поговорки магарето се явява като олицетворение на благоразумие, хитрост, пресметливост, предприемчивост, мъдрост, глупост и необикновен инат. От друга страна инатливото животно е емблема на тъмни и сатанински значения и тенденции. То, както и дявола, олицетворява инстинктивните проявления на човека, неговото либидо, секс, стремеж към земни и чувствени наслади

В древен Египет магарето е метафора на измъчения носач. То е една от формите на слънчевия бог, но е свързано и със Сет – олицетворението на злото. Отвъдния свят на египетската митология била населена с демони с магарешки глави, които охранявали портите на подземния свят. Там така нареченото червено  магаре е едно от най-опасните същества, които среща душата в пътуването си в отвъдното….

В будизма магарето е символ на унижението и аскетизма. В Индия то е ездитно животно на зловещи божества като Найрота, пазач на страната на мъртвите, на Каларатри и др. В Китай пък бялото магаре било ездитното животно на Безсмъртните....

В древна Гърция магарето се свързвало с бог Дионисий, а в Делфи то служело за жертвоприношения. Изразът "магарешки уши" произхожда от легендата, според която Аполон превърнал ушите на фригийския цар Мидас в магарешки. Причината била, че последният предпочел музиката на бог Пан пред тази на Аполон. Преведено на езика на символите, цар Мидас бил наказан заради това, че избрал музиката на чувствените изкушения пред тази на душата, разума и хармонията.

В някои други традиции магарето се явява като  свещено животно. При евреите то носело на гърба си царе, пророци и съдии. Там магарето се причислявало към Сатурн, или т.нар. Второ слънце, което е звездата на Юдея (правела се аналогия между Сатурн и върховния юдейски бог Яхве). Магарицата или ослицата символизирала смирението, а малкото магаренце – покорността и унижението.  

В Библията магарицата/ослицата е представена само в положителна светлина. Например магарицата на Варлаам го предупредила за присъствието на божия ангел… В бягството си от преследванията на цар Ирод Йосиф отвел Мария и малкия Исус в Египет върху гърба на ослица. Исус Христос е влязал триумфално в Ерусалим, яздейки магарица. 

Както може да се види от библейските разкази това животно символно отвежда към понятията бедност, търпение, спокойствие, смирение, покорство, смелост, примирение и спасение. Във връзка с това Ришар дьо Сен-Виктор казва, че "щом самият Христос е пожелал да язди именно това животно, то е за да покаже необходимостта от смирение"….

                                       По книгата ми "Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г. 

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg