СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

НЕБЕТО - СИМВОЛ НА ВЕЧНОСТТА И БЕЗКРАЯ

НЕБЕТО - СИМВОЛ НА ВЕЧНОСТТА И БЕЗКРАЯ

Универсален символ на влиянието на висшите сили над човека. Небето е абсолютното въплащение на върха, общ символ, чрез който се отразява вярата в едно "небесно, божествено същество, създател на света и гарант за плодородието (благодарение на дъждовете, които излива)". В общ план небето символизира такива качества и идеи като сила, мощ, извисеноствечност, дълготрайност, недостижимост, безкрай. Небето е първопричината за всичко, което става в надземните пластове и атмосфера. Като функции на неговата първопричинност се разглеждат движението на звездите, метеорите, дъгата, облаците, бурите и гръмотевиците. 

Небесната шир олицетворява активната, творческа сила, източник на влагата, топлината и живота. То се асоциира с въздуха, с облаците, с мъглата, дъжда, росатаи в митологичен план е най-важната част на Космоса. Неговата необятност, неизменности отдалеченостводят до символни еквиваленти на трансцеденталност (недостъпност за сетивата), величие, превъзходство над всичко земно и "абсолютна духовност". Според Андре Вирел, небето е символ на човешкото осъзнаване. С него се свързва мястото, където е възможно усъвършенстването на Духа и Съзнанието, тъй като небето се възприема като "Духът на Земята". В този смисъл светкавицата в небето символизира акта наотварянето на съзнанието и процеса на самото осъзнаване. Освен символ на съзнанието, небето често се използва и със значение на абсолютни човешки стремежи или като място за усъвършенстване на съзнанието.

Небето се явява понякога като женското начало или майката (напр. богинята Нут), а често и като оплодяващо мъжко начало под формата на валежи. Освен като регулатор на космическия ред то се възприема като баща на царете и господарите на земята.   

В Китай императорът е син на Небето. В индуизма, Небето и Земята се интерпретират като резултат от първичната поляризация, която представлява висшата половина на Световното Яйце. Тази полярност е точно изразена в китайските вярвания, където небето е активният мъжки принцип (ЯН) в опозиция на Земята, която е олицетворение на женския, пасивен принцип (ИН). 

Обратно на Китайските традиции, в Египет небето се възприемало като женски принцип, източник на всяко проявление. Там е олицетворявано от богинята Нут във формата на свод.

Представите за многостепенното небе е познато в митологиите на много страни. Халдейската астрология познава 3 и 7 сфери на небето, съхранени в мюсюлманската традиция. 

Във Ведическата митология освен "трите свода", поддържани от 3 божества е известна представата за 7 свята или 7 етажа на света. 

В Джайнистката митология броят на небесата достига 63 степени. Йерархията в тях отразява степенунаването на ценностите, а различните сфери на живота отговарят на определени небеса.

За ацтеките съществували 13 небеса, при племето Бомбара те са 7, за Урало-Алтайските народи са 7 или 9. 

В библейските традиции небето влиза в системата от отношения между Бог и хората. То се идентифицира с божественото начало, защото там живее Богът и в много случаи небето замества израза "Бог на небето". 

В "Апокалипсис" небето е представено като "жилище" на Бога – символизъм на различието между Твореца и неговото творение. И в християнството и в исляма с небето е свързана представата за Рая, където отива праведната душа след смъртта. Във вярата на някои религии небесната шир е свързана със Земята чрез небесна стълба.           

Небесната символика е широко застъпена и в архитектурата, градското строителство, изкуството и др. 

В строителството на пирамидите, пагодите и многоетажните сгради е залегнала идеята за височината и вертикалния модел на небето. Кръглите и вертикалните планове на градовете с 4 градски врати също са проекция на Небето с 4 порти, през които влизат облаци и ветрове.

       Българска обредност и символика*: Според един от народно-християнските митове у нас, Бог направил Земята много по-голяма от небето и затова не успял да го захлупи отгоре й. Едва когато разтърсил земната твърд и я понадиплил, поставил съвсем ниско над нея небесния похлупак. Но тогава хората опирали главите си в него, заради което то се расърдило и Бог го вдигнал по-високо.

Според традиционните народни представи, небето е своеобразно отражение на Земята и нейното битие. То представлява стъкло или огледало, през което Бог вижда какво става на земята… 

В апокрифната и богомилската книжнина небето е съставено от 7 дипли (небеса). На най-горното ебе живеят Бог, светците и ангелите. На най-долното са приковани звездите и се намират вместилищата на небесните стихии – дъжд, вятър, градушка и др. На второто и третото небе се мъчат душите на богохулниците и богоотстъпниците; след това са разположени Адът и Раят; на небе са Слънцето и Луната. Останалите небеса принадлежат на ангелите, серафимите и херувимите. Мястото, където се допират Небето и Земята е известно като край на света. Там се намират златния палат на Слънцето, там живеят самодиви, змейове и демонични болести (чума, треска, шарка и др.) Във вертикалния космогоничен план на устройството на света небето заема горната (светлата  и добрата) сфера. Там се намира  оня свят, където отиват душите на праведните хора. Най-ниското йерархическо стъпало е заето от ада, където пребивават грешниците.

Широко разпространено е вярването, че точно в полунощ срещу някои големи народни празници, отбелязващи период на преход от една астрономична година към друга или от един  сезон към друг, Н. се отваря. Тази представа календарно е съотносима с Бъдни вечер, Коледа, Богоявление, Великден, Гергьовден и св. Троица. Според поверието, ако човек е буден по това време може да  забележи светлини и проблясъци в небето, да чуе камбанен звън, да види райската градина и самия Бог.

-----------------------------------------------------------

* По Стойнев, Ан., - "Българска митология", С. 1994 г.

                               От книгата ми "Светът на символите”,  ISBN 954-683-193-X, 2003 г.   

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg