СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

ЕЗОТЕРИКА?ЩО Е ТО?

ЕЗОТЕРИКА*

Днес е модерно да се говори за Езотерика и Самопознание, но мнозина ги свързват с мъгляви тайни, гадателства или първосигнален шаманизъм. Според тълковния речник терминът прозхожда от гръцката дума „езотерос“ и означава вътрешен, таен, скрит, предназначен само за посветени. В наши дни обаче езотеризмът е напълно достъпен във всичките си разновидности и се разглежда като въплащение на Космическа мъдрост. Той представлява система от тайнствени в миналото възгледи за същността на явления, феномени и еволюционни процеси. Днес в езотеричната материя са заложени осъвременени, различни древни, духовни, окултни и мистични учения, практики, методи и начини за познание и самопознание. В тях са включени минало, настояще, бъдеще, личностно развитие, възможности за индивидуално утвърждаване и много други. 

Съвременното New age езотерично самопознание, гадателски способи и тълкувания разглеждат всички аспекти на човешкото съществувание. Интересът към „тайните“ науки, окултизмът и мистицизма днес се подхранват от официалните науки и различните религии. Те, както политиката и бизнеса, сугестират хората, като им предлагат полуизмислени истини, налагат абсурдни канони и табута, назидават с догматични и противоречиви обяснения. Съвременният човек обаче се стреми и търси нещо много повече и различно от натрапваните привидно очевидни реалности, с които промиват съзнанието му. И намира убежище в света на духовното познание и самопознание, в различната атмосфера на малко познатото, езотеричното, окултното интерпретиране на важни житейски въпроси.     В „тайнствената“ среда на езотериката и нейните символи любознателния човек открива универсални средства за обмен на енергия и информация, чрез които успява да разкрие или преоткрие недостъпните за рационалната ни мисъл истини. В необичайния свят на окултните символни образи, мистични учения и ключови понятия любителят на духовното познание успява да разпознае истинската "част от субстанцията на духовния живот".

Непосветения в тази сфера е достатъчно да знае, че всички методики, форми, понятия, представи и тълкувания в окултизма, езотеризма, мистицизма и гаданията, са съвкупност от символни образи, архетипове или апотротропеи със собствено значение, излъчване, вибрации. Всеки  символ, образ или архетип /във вид на число, дата, име, цикъл, период, Кабалистичен знак, Аркана, Руна, Чакра, Цвят и т.н./,  е неизчерпаем източник на разнообразни тълкувания и интерпретации. Те се базират на познанията на древните тайни учения за посветени, като Астрология, Нумерология, Кабала, Таро, Карма, И Дзин, Чакри и пр. В тях чрез аналогии, уподобявания, сходства, отъждествявания, символен паралелизъм, преносен и иносказателен смисъл се правят разбираеми днес определени смислови значения, идеи, анализи, гадания и предсказания. Според М. Елиа­де, символите и образите са част от субстанцията на духовния живот, задоволяват потребности и изпълня­ват определени функции. 

                    По книгата ми  "Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г. 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg