СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

ПРАВОСЛАВИЕ И КАТОЛИЦИЗЪМ

Всеизвестно е, че в Християнската религия Бог е не само Личностен, но и Триединен. "Едновременно с това Той е трансцедентен /отвъден/, тоест извън нашия свят, но и иманентен,тоест, че е вътре в самите нас"(Дж. Сайър).Християнският Бог освен, че го има*, той е и личностен и можем да се отнасяме към Него по индивидуален начин. Що се отнася до Светата Троица или Триединството на Бога, то "в единната същност на християнското Божество трябва да различаваме три "лица", които не са нито трима богове, нито три части или форми на Бога, а са абсолютно еднакво и вечно битие – Бог" (G. M. Bromiley). 

В християнството основата на човешкото познание е характерът на Бога като Творец. Не бива да се забравя обаче и фактът, че в християнската религия се откриват множество елементи, явно заимствани от езическите култове. Така например, християнското учение за смъртта и възкресението на  Бога е отражение на източните култове за умиращите и възкръсващите божества. Християнската Великденска обредност е заимствана от известните обреди за смъртта и възкръсването на бог Атис. Рождество Христово на 25 декември е времето на зимното слънцестоене и денят на рождението на известния езически бог Митра /виж стат. за Бог Митра//. Почитането на християнската Божия Майка отвежда от своя страна към  древния култ към египетската богиня Изида. Култът към Света Дева Мария бил напълно непознат за древноеврейската религия  и се е появил в християнството през около ІV в. от.н.е. и т.н.

Да не забравяме и това, че Юдаизмът  "дал на църквата не само алегорически метод за тълкуване на Светото писание, но и нещо много по-важно – забележителен „модел за историзиране на празниците и символите на космическата религия“.  Християнството, като верен наследник на юдаизма, възприема линейното време на Историята: Светът е бил сътворен само веднъж в историческото Време и ще има само един Страшен Съд" (М. Елиаде).    

Навлизането на Християнството в Централна, Източна и Югоизточна Европа (в т.ч. и в България) се натъкнало на живи народни религии. Волю-неволю, накрая то християнизирало езическите божествени фигури и митовете, които не се удало да унищожи. Много Богове или Герои-драконоубийци станали Свети Георгиевци; Боговете на бурята се преобразили в Свети Илиевци, а безчислените Богини на плодородието били уподобени на Дева Мария или на светиците. Може да се каже дори, че част от народната религия в предхристиянска Европа е продължила да съществува под друг облик или форма в празниците от църковния календар и в култа към Светците. И днес в народното православно християнство са оцелели ритуали и вярвания от епохата на неолита, като например варената пшеница за по­мен на умрелите…" (М. Елиаде)

Разделението на Християнството и обособяването на Източна и Западна църква започнало вследствие на политическото и културното разделение на Римската империя през ІІІ – VІ в. от н.е. Във връзка с нейното разпадане през V в. авторитетът на Западната църква нараснал извънредно много и римският епископ получил титлата "папа". На Изток, където империята се запазила, църковният клир не можел да получи голяма власт. Нещо повече - с цел да отслабят влиянието и устоите на църквата, между VІІІ и ІХ в. във Византия императорите конфискували църковни имоти и забранили почитането на иконите. Така било до 842 г., но земите и самостоятелността на църквата били ограничени, а източните патриарси дори и да искали, не можели да се присъединят към римската папска власт. Това неминуемо довело до разногласия /концептуални и организационни/, стигнали до формален разрив между двете църкви през 1054 г.Някои от основните разногласия, които и днес разделят Православната (Източната) от Римо-католическата (Западната) са следните:

- Въпросът за произхода на Светия Дух от Бога-баща и от Бога-син. Така например Православната  църква признава само произхода на Светия  Дух от Бога-баща;

- Възстановяване на преклонението пред иконите от 842 г. от н.е.

- Практиката за опрощаване на греховете и католическото учение за чистилището;

Учението за непорочното зачатие на Дева Мария, съществуващо от ІХ в.Според католическата догма Дева Мария не само че е заченала и родила Исус без грях, но и самата тя е зачената и родена по този начин;

- Догмата за непогрешимостта на папата във верските дела;

- Обредни и канонически различия, като:

1.Кръщаването в православната църква става чрез потапяне във вода, а при католиците – чрез обливане с вода;

2.Причестяването само с просфора или с просфора и вино;

3.Православната  църква признава 7 тайнства, а католическата – 21. Признатите от православието 7 тайнства са: кръщение, миропомазване, покаяние (изповед), причастие, брак, ръкополага­не и елеосвещаване;

4.В православната църква се миропомазва новороденото дете, а в католическата – при пълнолетие;

5.Безбрачието е задължително при всички духовници в класическата католическа църква, а в православната -  само за монашеството и т.н.  

6. В православната църква има службата Литургия, а в католическата се нарича Меса.

7. В православната има „светена вода“, а в католическата – „благословена вода“;

8. Католическия пост не е толкова строг като православния;

9. На Великденската служба католиците коленичат, а православните християни – не;

10. В православната църква  помен след смъртта се прави на 3-ти, 9-ти и 40-ти ден /за първи ден се приема денят на кончината/, а  при католиците — на 3-ти, 7-ми и 30-ти ден  и др

Християнството обаче дотолкова е проникнало в православния и католически свят, че независимо как и дали хората вярват в Христос или постъпват, както подобава на християни, те всички живеят в контекста от идеи, повлияни и внушени от християнската вяра /виж повече в стат. "Символика на Християнството".  

  Статия от книгата ми "Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г. Всички права запазени.

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg