СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

РАЯТ - ВРЪЗКА МЕЖДУ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА

РАЙ*

РАЙ на халдейски и авестийски се нарича  Pardes  или Paradesha. На авестийски означава "щастие", "богатство", а на древноиндийски Rayis се превежда като "подарък", "владение". Раят е мястото, което в християнските представи се свързва с вечното блаженство, обещано на праведниците, където те са в постоянно общение с Бога. Обаче, щом като земният Рай е станал недостъпен за хората, това означава, че връзката между Небето и Земята е била прекъсната от грехопадението и за да се стигне отново до Рая е необходим праведен живот на земята.  

   В народното съзнание раят се осмисля най-често като обляна от светлина огромна градина, в средата на която се намира райското дърво. В библейската, литературната и фолклорната традиция раят се разглежда в три плана – като Градина, като Град и като Небеса, където всеки план има определено отношение към човешката история.

Райската градина в Едем символизира невинното начало на човешкия път: "И Господ Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше образувал. И Господ Бог направи да прораства от земята всяко дърво що е красиво наглед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото за познаване на доброто и злото. И река изтичаше от Едем да напоява градината, отдето се разклоняваше и стана четири главни реки." /Фисон, Гион, Тигър и Ефрат/ (Битие, 2:8-10). 

Райската градина със своя основен водоизточник и четирите реки, течащи в четирите посоки на света символизира източникът на всяка традиция и първоначалния духовен център. Там е безсмъртието и неизменния център - сърцето на света, отправната точка за общуване между Небето и Земята. Като място с "произрастващи" чудни плодни дървета, Райската градина е сравнима с митологичната Градина на Хесперидите и с Келтската Авалон.

Раят в образа на град откриваме в описанието в "Откровението на Йоана", 21:10-12 и 14: "… И показа ми светия град Ерусалим, който слизаше от небето на Бога, и имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Градът имаше голяма и висока стена с дванадесет порти и на портите дванадесет ангела и надписани над портите  имената, които са имената на дванадесетте племена на Израелтяните… И градската стена имаше дванадесет основни камъни с дванадесет имена на тях, имената на дванадесетте апостоли на Агнето."     В случая, Раят като "квадратен град" въплащава в себе си много древната представа за "кръглите" и "квадратните" градове ("квадратен" е бил например Рим, основан от Ромул).

Докато райската градина в Едем символизира началото на човешкия път, то Небесният Ерусалим олицетворява есхатологичния (религиозно-мистичния) край на този път. Раят като небеса е представен в апокрифното описание от "Книга на праведния Енох" и е литературно разработен в последната част на Дантевата "Божествена комедия". Там има 9 небесни сфери и 7 небеса на Сатурн, Юпитер, Марс, Слънце, Венера, Меркурий и Луна, намиращи се във връзка с учението за 9-те ангелски чина. Йерархизацията на Небесата цели да покаже от своа страна постигнатите степени на зрелост и осъзнаване на човечеството.

Ислямската традиция умножава и разширява конкретните детайли при описанието на Рая. Там входът към него се състои от 8 порти, всеки райски етаж се състои от сто нива, а най-високият етаж е на седмото небе.

              Статия от книгата ми "Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г. Всички права запазени.

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg