СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

РУНИТЕ - МАГИЧЕСКА АЗБУКА ЗА ГАДАНИЯ

РУНИ*
Руните са странна система от знаци и символи, вид древна магическа "азбука" с образци и носители на енергиен потенциал. Това са 24 готически писмени изображения (първоначално били 18), използвани най-често в шаманизма и за предсказания. Руническите знаци представляват магически символи, азбучни и пиктографски надписи от бронзовата епоха. Днес тези магически символи се използват за гадаене, заклинания, съпоставки и аналогии с И Дзин, Таро и др. окултни течения.
Руните на северните народи и И Дзин в Китай са две от най-великите предсказателни системи в света, защото всяка от тях е извлечена от природата и жизнените цикли. Кенет Медоуз казва: “Руните разкриват процеса на Сътворението и на качествата, присъщи на Природата и на самите нас”. Авторът твърди, че те са "съставни части от космическия език, който може да ни предаде вътрешно знание за физическата вселена и за нас самите, тъй като естествените закони, управляващи вселената, действат също и вътре в нас."
Според един от митовете, руните са дело на едноокия Один – върховен норвежки бог на мъдростта и войната. Той сам се приковал с копието и към дървото Игдрасил, съответстващо на познатото Дърво на Живота. Митът за Один, който висял на дървото 9 дни и нощи има прилики с историята за Разпятието. Според изследователите, християнството станало приемливо за северните народи защото страданията на Спасителя на кръста им напомняли за изпитанието на Один, който също бил пронизан с копие. Разликата е, че Один бил провесен с главата надолу.
Руните, като символни образи, олицетворяват Слънцето, Луната, основни стойности, качества, понятия, архетипове, природни сили и явления, имена на богове и богини. В Средновековието, до ХІV век руните били считани за носители на голяма магическа сила. Те представлявали инструмент на магьосници и шамани или се ползвали в качеството на амулети, талисмани и атрибути в магическите обреди. Руническите символи се гравирали само през нощта върху мечове, камъни или на специални "вълшебни" пръчки от орех, тис или ясен. Смятало се, че издълбаните руни можели да осигурят победа, безопасно пътуване, оздравяване, защита от тъмни сили, проклятия и уроки, както и за плодородие, благословия и придобиване на сила.
Едно от най-важните значения на руните било гадаенето с тях. Руническите пръчки или камъчета се хвърляли, както в И Дзин, а получената конфигурация се тълкувала по определен начин.
Съществуват много мнения и хипотези за произхода на руните. Въпреки различията в научното мнение относно началото на руническото писмо, съществува общо историческо съгласие, че тези знаци са били използвани от езически племена на обширна територия от Сев. Европа. Най-внушителните рунически монументи, наречени Jellinge били издигнати в Дания през Х в. от н.е. В Швеция са открити около 2400 рунически надписа от времето между 1000 и 1100 г. от н.е. По-късно използването на тези писмени знаци започва да намалява. Така е до 80-те години на ХХ век, когато руническите камъчета стават модерно средство за гадаене, използвано в съответствие с правилата на И Дзин или с кръговото и кръстообразно разположение на гадателските карти Таро.
Тълкуването с Руни се свързва с норвежкото олицетворение на съдбата, с миналото, настоящето и бъдещето. Традиционните гадателски рунически пръчки представляват енергийни модели, които веднъж освободени действат разумно за променяне на материалния свят. Смята се, че Руните са свързани с божествата, тъй като действат богоподобно и чудотворно...

Статията е по книгата ми "Светът на символите”,  ISBN 954-683-193-X, 2003 г.   

Новата мултимедийна програма АРКАНИУМ предлага 5 вида компютърно гадаене с Рунически Оракул  /виж съдържанието на компютърната програма в този сайт/

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg