СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

КОЙ Е БОГ МИТРА?

БОГ МИТРА*

Митра е бог на непобедимото Слънце, на жизнената енергия и  на спасението, на воините и на войската. Този древноперсийски митически персонаж се явява и като покровител на природата, на плодородието и на хората. Според вярванията той дарявал здраве, щастие и благосъстояние, изпълнявал молбите на хората и налагал определени нравствени граници. Роден е от скала на 25 декември, денят когато се чествало зимното слънцестоене и възраждането на слънцето. 

В началото на християнската религия култът към Митра бил нейн главен "съперник". На авестийски Митра означава "договор" и "съгласие" и първоначално бил почитан като божество на съгласието. Култът към Митра бил широко разпространен в древността и намерил пряко или косвено отражение в различни културно-исторически традиции и религиозно-митологични системи. Някъде го почитали едновременно с Юпитер, а другаде го отждествявали със Зевс. 

Митра бил особено популярен сред римските войни, които го принесли на една огромна територия от Ефрат до Рейн. От Персия култът към Митра завладял Рим и нейните провинции – целия Средиземноморски басейн, днешните Германия, Фран-ция, Испания, Португалия и "дори България", според Кр. В.Берген

В символен план обраът на Митра олицетворява безкрайното Време, произхожда от света на живите и го управлява. От множеството останали изображения и барелефи се вижда, че той е човешко същество с глава на лъв и навита около тялото змия, която символизира цикличния път на Слънцето и на Времето. 

В митологията Митра е най-известен с това, че убива бик, разлятата кръв от който дава началото на растенията и животните. Оттам култът към Митра първоначално символизирал физическото и психическото възстановяване чрез енергията на кръвта от животинското жертвоприношение*. По-късно тази енергия започнала да се възприема като "слънчева", докато накрая станала Божествена енергия. В случая става дума за възвеличаване не толкова на боеца и войнът, колкото на енергията на този, който е призван да се бори срещу силите на злото. Целта е да възтържествува истината, духовната чис-тота и универсалното братство между живите същества. В резултат на реформата, която провел Заратустра* (или Зороастър) Ахура Мазда станал единствения главен бог, измествайки Митра. За последния останала функцията на бог на войната с важна роля в култовите жертвоприношения на животни. 

---------------------------------------------------------                               

* Вероятно от това култово жертвоприношение на бика произлиза испанската борба с бикове и финалното показно убиване на животното.

* Заратустра  - реформатор на древната персийска (иран-ска) религия. Роден в Мидия около 660 г.пр.н.е. и загинал през 583 г. пр.н.е. при нападение на туранците. Смята се, че той приел откровенията на бог Ахура Мазда (Ормузд). Предани- ето за живота и апостолската борба на З. срещу силите на Тъмнината и на Злия дух е изложено в Свещената книга Авеста. Заратустра бил против жертвоприношенията на живи същества. Той оказал влияние за развитието на Будизма и Джайнизма в Индия. 

        Статия от книгата ми "Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г. Всички права запазени.

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg