СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

ИКОНАТА, ВЯРАТА И ТЪРГОВИЯТА С НЕЯ

ИКОНА*
Иконата е божествен или свещен образ, с кой­то тя участва в Божествената Реалност. Иконата не принадлежи на портретното изкуство и ако има подобна прилика, то тя е само в нейната идеална природа. Иконата представя  недостъпната за сетивата /трансцеденталната/  реалност и служи за опора при медитация. Предназначена е единствено да насочи съзнанието ни към образа върху нея, като го отнася и концентрира върху символизираната реалност.
Всички икони  възпроизвеждат свръхестествени архетипове и прототипи, изпълнени по строго определен  начин за приготвяне и според точни закони. Иконата на Исус Христос със сигурност се различава от своя божествен  Модел, но тя участва в неговата природа и и е продължител на Неговото Въплащение. От друга страна, иконата на Буда например, е само въображаемо отражение, което позволява да се възприеме свръхестествената  Реалност, предизвикана чрез въображението.

Иконата винаги е средство и изход в две посоки, тя е отворен прозорец между небето и земята. Позлатения фон на византийските (и православните) икони са символ на небесната свет­лина, на Светостта на Преобразяването.

Иконата стои на границата между два свята - сетивния и духовния. Едновре­менно с това тя е отражение на духовния върху сетивния свят и е средство за достъп от сетивната реалност в духов­на­та недостъпност /трансцеденталност/ за сетивата.

Така или иначе, иконата никога не може и не трябва да представлява цел сама по себе си. Когато обаче тя се превърне в самоцел, в постоянно присъствие навсякъде и по всякакъв повод /Фейсбук, медии, реклама дори/, в агитационен или търговски продукт, това издава единствено Идолопоклонничество, псевдо Вяра и най-вече криза в духовността.

 

            Статията е по книгата ми "Светът на Символите", ISBN 954-683-193-X, 2003 г.


СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.  


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg