СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

ШЕСТОГРАМЪТ И ПЕЧАТА НА СОЛОМОН

ШЕСТОГРАМ /ПРЪСТЕНЪТ НА СОЛОМОН/*

Шестограмът се приема за символ на юдаизма, познат като „Звездата на Давид“, образувана от два вплетени един в друг триъгълници. В Кабала това изображение олицетворява взаимното проникване на видимия и невидимия свят. Шестоъгълникът се нарича също хексаграм или хексагон и представлява фигура, заградена с шест линии и шест ъгъла. Хексаграмът е известен още от бронзовата епоха и бил изобразява върху светилници, печати и украшения. Шестоъгълната фигура се счита за най-известният древен символ на съвършенството. Триъгълниците от които е съставена олицетворяват единството на противоположностите.

По времето на цар Давид шестоъгълникът станал емблема на юдейското единство. Дотогава евреите използвали петолъчната звезда-пентаграм    символ на човека.  Според легендата еврейският цар Соломон (около 965-928 г.пр.н.е.) притежавал вълшебен пръстен-печат с гравиран върху него шестограм с името на бога. Този пръстен, известен от митологията като "печат на Соломон", имал магическа сила и давал власт над демоните. Арабите разказват, че благодарение на своя пръстен-печат Со­­ломон успял да събере всички демони и чудовища по време на едно от своите магически и гадателски занимания. Там ги принудил да станат негови роби и да изпълняват всяко желание. Този пръстен давал на митичния Соломон цялата сила, мъдрост и способност да принуждава тъмните сили да работят за него. Така Соломоновия печат-хексаграм станал общоприет символ на познанието,окултизма, силата и властта над целия останал свят.

В античността употребата му била ограничена, но в началото на Средновековието кабалистите преоткрили юдейския окултизъм и започнали да го изобразяват върху защитни медальони, амулети и талисмани заедно с древни молитви и заклинания. В алхимичната кабалистика шестоъгълникът символизирал философския камък, а най-широко приложение намирал в практикуването на древни магии за командване на призованите духове и демони. Кабалистичните тълкувания разглеждат хексаграма като символ на божествени действия в света на простосмъртните.

Използваният в магьосничеството, шаманизма и съвременната езотерика хаксаграм представлява шестоъгълна фигура във вид на шестлъчева звезда, изградена от два кръстосани равностранни триъгълника. Представените по-горе две фигури символизират най-общо окултната съвкупност от понятия, съставляващи целостта на елементите във Вселената.

                              По книгата ми"Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г.

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg