СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

БАНЯТА И КЪПАНЕТО – ПРЕЧИСТВАНЕ И РИТУАЛ

БАНЯ*

Понятието „баня” най-често се асоциира с такива идеи като чистота, пречистване и възстановяване, свързани с водата. През всички времена и при всички народи банята и изкъпването са първия ритуал, бележещ големите етапи на живота – раждане и смърт.  

Банята въплащава едновременно значенията на елемента вода и на акта на потапянето във водата. Самото потапяне символно се свързва с вътреутробния живот на зародиша, който задоволява нуждата от сигурност, нежност, отпускане, захранване, връщане към матрицита и източника на живот.

При древните гърци статуите на богове и богини били ритуално изобразявани потопени в пречистващи вани /напр. Хера, Атина/. Актът на инициация при Назаретяните е предшестван от баня, както е и през Средновековието преди свещеното рицарско посвещение.

Пречистваща и възстановяваща /регенерираща/, водата при къпането е също и облагородяваща и плодотворна. В този смисъл се разглежда и ритуалното къпане при сгодените, потапянето на стерилни жени във вълшебни и свещени извори – практика утвърдена от Средиземноморието до крайния Изток с повече от 3 хиляди години история.

В християнството свещеното къпане също заема важно място. Св. Йоан кръщава в р. Йордан и по този начин в един символ се преплитат олицетворението на духа и материята. В „Светото Евангелие от Йоана” се казва: „Исус му казва: Който се е окъпал няма нужда да мие друго освен нозете си, но е цял чист; и вие сте чисти, но не всички” /13-10/. Тази чистота  в християнския светоглед означава подготовка за нов, плодотворен живот. Постигнатата чистота представлява чистия живот без примес от идеята за смъртта, с която пък е свързан грехът.

Най-известната позната  баня е „Великата баня” на индийския град Мохенджо Даро от около 1500 г.пр.н.е. с размери 12 м. на 7 м., служеща за ритуални къпания. Също в Азия, в будистките храмове се къпели статуите на Буда на точно определен ден през дванадесетия месец в годината, с което бележели началото на нов житейски етап.

Много разпространено било ритуалното измиване на определени части на тялото. То присъства в почти всички култури и сега все още го има в Исляма.     

Образът и значението на понятието „баня” се  разглежда от психоанализата като склонност или скрито желание човек да се приюти в скута на майка си.

В европейското изкуство често се среща къпането в „извор на младостта”, което символизира второ раждане и нов живот.

За църквата изповядването на греховете, сълзите на покаянието и опрощението им представлява своеобразна пречистваща баня за душата. В началото на християнската епоха обаче било внесено негативно  съдържание в къпането, а обществените римски бани започнали да се възприемат като места за разврат и морално разложение. С падането на римската империя в Европа сякаш забравили как да правят сапун. Те изоставили обичая да се къпят и като цяло, църквата заклеймила къпането като грях. 

Християните от първите векове с удоволствие се къпели всички заедно. Отците на Църквата, обаче яростно заклеймили това, считайки го за неморално. През Средновековието  обществените бани и къпането в тях били окончателно забранени за християните. Религиозното  свенливо целомъдрие и църковните канони анатемосали  банята, защото къпането противоречало на непорочността и причинявало венерически болести... По това време за Църквата разпознавала единствено два вида къпане:

-      Топла баня: възприемала се като търсене на чувствени, плътски наслади и посегателство над целомъдрието, от което човек трябвало да се отърве. Св. Августин обаче бил най-либерален и позволил къпане с топла вода най-много веднъж в месеца.

-      Студена баня: в ледена вода – била препоръчана за самобичуване на плътта.

Климент Александрийски определил, че съществуват 4 вида къпане – за удоволствие, за стопляне, за чистота и заради здравето. Според този богослов жените също трябвало да се къпят, но при условие, че го правят по-рядко

                                  По книгата ми "Светът на символите”, ISBN 954-683-193-X, 2003 г.

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.  

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg