СИМВОЛИ, ХОРОСКОПИ, САМОПОЗНАНИЕ
А Р К А Н И У М / A R C A N I U M

СТЪЛБАТА – ВРЪЗКА МЕЖДУ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА

СТЪЛБА*

       Стълбата, освен древно изобретение за изкачване и слизане, за достъп до по-ниски или по-високи нива и места има интересна символна история и интерпретация. Богатата, взаимнообвързана символика се обяснява с това, че стълбата може да се издига нагоре или да отвежда надолу, като по този начин прави възможна връзката между различните нива на света.

       Символното значение и възприемане на стълбата се основава на бинарността Горе = Добро, Долу = Зло. Мирча Елиаде казва, че тя представлява „конкретна формула на мистическата стълба, на лианата или на паяжината, на Космическото дърво или на Всемирния стълб, свързващи трите космически зони”. Стълбата прави възможна връзката между Небето, Земята и Ада. По тази причина изкачването по стълба имат важно значение при различните ритуални посвещения, възкачвания, погребални обреди и др. В мистериите, играни в чест на персийския бог Митра, основния елемент – подвижна обредна стълба, имала 7 стъпала, изработени от различен метал, отговарящ на една от 7-те известни до 18 век планети. Стълбата изобразява прекъсването на дадено ниво и прави достъпен прехода от един начин на съществуване към друг. Тя прави възможна връзката между небето, Земята и Ада. Стълбата и изкачването по нея играят важна роля при древните митове и ритуали, свързани с инициация /посвещаване в нещо/, възкачване на престола на царе и жреци, при сватбените и погребални обреди.

        Стълбата като архетипов образ участва в Осовата, Спираловидната и Вертикалната символика на света.  Стълбата със спираловидна форма символно отвежда към идеи като Бог, принципи, изкуство, любов, Его, съзнание, изкачване и др. Тя се разглежда и като символ на стремежа към знания, познание и преобразяване. Издигането по стълба към небето означава опознаване на видимия или божествения свят. Слизането по стълба - надолу или под земята олицетворява окултното познание и навлизане в дълбините на несъзнаваното. Бялата стълба символизира висшите науки, а тъмната или черната олицетворява черната магия.

        В древен Египет стълбата първоначално била съотнасяна към Озирис – бог на възкресението и възхода, който също се превръщал в небесна стълба. Текстове от пирамидите разказват, за стълба, по която мъртвият се изкачва по стъпала от ръце на богове към небето. Един от даваните на египетските мъртъвци амулети бил подобие на стълба, вероятен символ на Първичния Хълм и свързаната с него надежда за нов живот. Фигури и изображения от това време представят душите на умрелите, възкачващи стълби от 7 или 9 стъпала към трона на Озирис. Египетските пирамидите /виж стат. ми за „Пирамида”-та/ представляват своеобразен аналог на стълбата. Спираловидната пирамида на Джосер в Сахара изобразява стълба, която трябва да улесни изкачването на мъртвия фараон на небето.  

        В негативен символен план стълбата олицетворява слизане, падение, връщане на земята или слизане под нея. Тя се асоциира с прогреса /отиваща нагоре/ и с регреса /слизаща надолу/, тъй като свързва 3-те нива на света – земен, небесен и подземен, както и трите космически свята – на боговете, на хората, на умрелите или на злите духове.

       Със символиката  на стълбата се свързват още идеи като: щастлива съдба, знание, добродетели, святост, съвършенство, устременост, богатство, божие царство, рай, но и болест, опасност, нещастие или деградация…..

       

СТАТИЯ ОТ КНИГАТА МИ  „СВЕТЪТ НА СИМВОЛИТЕ“, ISBN 954-683-193-X, 2003 г.

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ СТАТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ИЛИ С ДРУГА ЦЕЛ  СТАВА САМО СЪС ЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ ИЗРИЧНОТО ПОЗОВАВАНЕ НА АВТОРА И ИЗДАНИЕТО.    

  

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg